ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Όλοι οι φοιτητές για να προμηθευτούν τα βιβλία τους θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και αφού λάβουν τον κωδικό (pin) θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα βιβλία τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας πρέπει να προσέχουν τα εξής:

  • Τη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ των βιβλίων στα σημεία διανομής (βιβλιοπωλεία, γραφεία)
  • Το ΩΡΑΡΙΟ των σημείων διανομής